ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งการโอนเงิน (อ่านเพิ่มเติม โปรดกดที่ข้อความนี้)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งการโอนเงิน (อ่านเพิ่มเติม โปรดกดที่ข้อความนี้)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งการโอนเงิน (อ่านเพิ่มเติม โปรดกดที่ข้อความนี้)

>>> หลังจากท่านโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งการโอนเงินผ่านเว็บ spdrug.com ที่หัวข้อ "ประวัติการสั่งซื้อ" 

           "แจ้งการชำระเงิน"  รูปสลิป การโอนเงินของท่านจะอยู่ในระบบ ท่านสามารถเรียกดูย้อนหลังได้...ขอขอบพระคุณ