การคืนสินค้ากับทางร้าน SP

การคืนสินค้ากับทางร้าน SP
การคืนสินค้ากับทางร้าน SP

การคืนสินค้า ตามรอบส่ง รถทางร้าน 
1.สินค้าผิด/เสียหาย/ไม่ครบ/อายุสั้นกว่า 1 ปี  สามารถเเจ้งภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้าเพื่อตรวจสอบกล้อง
ฝากคืนกับรถขนส่งในรอบถัดไป  (กล้องทางร้านบันทึกไว้ 7 วัน)
2.สินค้าที่ซื้อเกิน 6 เดือน จะมีการหัก 7% ของสินค้าที่คืน
3.สินค้าที่ซื้อไปนานมากๆ ใกล้หมดอายุ สินค้าจะเคลมได้ 80-90%หรือไม่สามารถคืนได้  แจ้ง LOT EXP ทางร้านจะประสานงานกับบริษัทยานั้นๆให้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงบริษัท

การคืนสืนค้า ขนส่งเอกชน ขนส่ง KERRRY 
1.สินค้า เสียหายหนัก/อายุสั้นกว่า 1 ปี  สามารถเเจ้งกลับทางร้านภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า(กรณีแจ้ง EXP ในหน้าเว็บว่าอายุสั้นมีlotเดียว ค่าจัดส่งทางร้านจะไม่ได้รับชอบให้)
ส่งคืนที่อยู่ร้าน  ทางร้านรับผิดชอบค่าจัดส่งให้ 
2.กรณีลูกค้า สั่งออเดอร์ผิด  สามารถส่งคืนทางร้านได้  ค่าจัดส่งทางร้านจะไม่ได้รับชอบให้
3.สินค้าที่ซื้อเกิน 1 เดือนขึ้นไป จะมีการหัก VAT 7% ของสินค้าที่คืน  ค่าจัดส่งทางร้านจะไม่ได้รับชอบให้
4.สินค้าที่ซื้อไปนานมากๆ ใกล้หมดอายุ สินค้าจะเคลมได้ 80-90%หรือไม่สามารถคืนได้  แจ้ง LOT EXP ทางร้านจะประสานงานกับบริษัทยานั้นๆให้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงบริษัท  หากมีการทำคืนสินค้าจะมีค่าดำเนินการ 10% ของยอด ค่าจัดส่งทางร้านจะไม่ได้รับชอบให้
(ยาน้ำเสียหายทุกกรณี ทางร้านจะไมได้ออกค่าจัดส่งให้)